opstina gornji milanovac

Канцеларија за заштиту животне срединеШеф Канцеларије за заштиту животне средине
Невена Обрадовић, дипломирани биолог заштите животне средине
е-маил:nevena.obradovic@gornjimilanovac.rs
тел: 032/515-0546Канцеларија за заштиту животне средине обавља послове Општинске управе који се односе на:

 • * спровођење поступка процене утицаја пројеката на животну средину; организовање, усмеравање и спровођење управно стручних послова на заштити животне средине;

 • * реализацију израде и имплементацију локалног еколошког акционог плана, локалног плана управљања отпадом, издавања дозвола за управљање отпадом у складу са Законом;

 • * израду и реализацијау плана и програма утрошка средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине и других наменских средстава;

 • * предлаже посебне накнаде за унапређење и заштиту животне средине;

 • * утврђивање услова заштите животне средине у планирању и уређењу простора и изградњи објеката и постројења;

 • * издавање сагласности и дозвола за рад постројења и обављање делатности;

 • * заштиту природе и природних добара, њихово коришћење и развој;

 • * спровођења мера и организације послова зоохигијене;

 • * организује и спроводи опште мере заштите становништва од заразних болести у области сузбијања штетних организама;

 • * праћење стања амброзије и њихово уклањање на територији општине;

 • * у складу са планом и програмом финансира расположивим средствима пројекте из области свога деловања и у том смислу остварује сарадњу са правним лицима, невладиним сектором, јавним предузећима и установама, месним заједницама, другим локалним самоуправама, надлежним министарствима, домаћим и страним ораганизацијама које се баве заштитом животне средине и финансирањем пројеката;

 • * организује и подржава пројекте еколошке едукације грађана као и

 • * друге послове у складу са одредбама посебних закона и важећих прописа из области заштите животне средине.
Повратак на: Општинска управаЋир    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Општина Горњи Милановац

Aдреса: Tаковска 2,

32300 Горњи Mилановац, Србија

Тел: +381 32 / 515 0050

Факс: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Усудити се, то је цена напретка!