opstina gornji milanovac

Канцеларија за заштиту животне средине / Катастар дивљих депонија


13. мај 2015. године

Име општине/места: ГМ 164-2 СРЕ --- Локација депоније: Срезојевци

 

20. јануар 2015. године

Име општине/места: Луњевица, ГМ 05-1 ЛУЊ --- Локација депоније: Луњевица

 

19. јануар 2015. године

Име општине/места: Рудник; ГМ 07-2 РУД --- Локација депоније: Златарица-дуж Јасенице

 

19. јануар 2015. године

Име општине/места: Варнице, ГМ 11-2 ВАР --- Локација депоније: Варнице 2

 

19. јануар 2015. године

Име општине/места: Варнице, ГМ 12-3 ВАР --- Локација депоније: Варнице 3-потес Превоје

 

19. јануар 2015. године

Име општине/места: Брђани; ГМ 43-1 БРЂ --- Локација депоније: Брђани

 

19. јануар 2015. године

Име општине/места: Семедраж; ГМ 52-3 СЕМ --- Локација депоније: Склопине

 

19. јануар 2015. године

Име општине/места: Брђани; ГМ 58-2 БРЂ --- Локација депоније: Засеок Вујан, потес Падине

 

19. јануар 2015. године

Име општине/места: Велереч; ГМ 61-2 ВЕЛ --- Локација депоније: Милевино брдо

 

19. јануар 2015. године

Име општине/места: Сврачковци; ГМ 62-1 СВР --- Локација депоније: Извор

 

19. јануар 2015. године

Име општине/места: Сврачковци; ГМ 63-2 СВР --- Локација депоније: Водопад

 

19. јануар 2015. године

Име општине/места: Горња Црнућа; ГМ 64-1 ГЦР --- Локација депоније: Речица-Маринковићи

 

19. јануар 2015. године

Име општине/места: Горња Црнућа; ГМ 65-2 ГЦР --- Локација депоније: Школа

 

19. јануар 2015. године

Име општине/места: Враћевшница; ГМ 66 - 1 ВРА --- Локација депоније: Пут за манастир

 

19. јануар 2015. године

Име општине/места: Враћевшница; ГМ 67 - 2 ВРА --- Локација депоније: Манастирска шума

 

19. јануар 2015. године

Име општине/места: Липовац; ГМ 68 - 1 ЛИП --- Локација депоније: Урвина

 

19. јануар 2015. године

Име општине/места: Неваде; ГМ 69 - 1 НЕВ --- Локација депоније: Рапај брдо

 

19. јануар 2015. године

Име општине/места: Озрем; ГМ 77 - 6 ОЗР --- Локација депоније: Рајачки Пут

 

19. јануар 2015. године

Име општине/места: Луњевица; ГМ 79 - 3 ЛУЊ --- Локација депоније: Трафо станица

 

19. јануар 2015. године

Име општине/места: Брезовица; ГМ 81 - 1 БРЕ --- Локација депоније: Бакића поток

 

19. јануар 2015. године

Име општине/места: Угриновци; ГМ 82 - 4 УГР --- Локација депоније: Горње село

 

19. јануар 2015. године

Име општине/места: Горњи Бранетићи ; ГМ 88 -6 ГБР --- Локација депоније: Засеок Врановица-поток

 

19. јануар 2015. године

Име општине/места: Горњи Бранетићи; GM 89 - 7 ГБР --- Локација депоније: Врановица-шума

 

19. јануар 2015. године

Име општине/места: Доњи Бранетићи; ГМ 94 - 1 ДБР --- Локација депоније: Кулача

 

19. јануар 2015. године

Име општине/места: Липовац; ГМ 96 - 2 ЛИП --- Локација депоније: Симовићи

 

19. јануар 2015. године

Име општине/места: Липовац; ГМ 97 - 3 ЛИП --- Локација депоније: Бара

 

19. јануар 2015. године

Име општине/места: Брђани; ГМ 99 - 3 БРЂ --- Локација депоније: Божовићи

 

19. јануар 2015. године

Име општине/места: Брусница; ГМ 100 - 4 БРУ --- Локација депоније: Преки пут за Таково

 

19. јануар 2015. године

Име општине/места: Калиманићи; ГМ 101 - 4 КАЛ --- Локација депоније: Лука

 

19. јануар 2015. године

Име општине/места: Неваде; ГМ 102 - 2 НЕВ --- Локација депоније: Под Рапај брдом

 

19. јануар 2015. године

Име општине/места: Калиманићи; ГМ 103 - 5 КАЛ --- Локација депоније: Локва

 

19. јануар 2015. године

Име општине/места: Неваде; ГМ 104 - 3 НЕВ --- Локација депоније: Ковачевићи

 

19. јануар 2015. године

Име општине/места: Озрем; ГМ 105 - 8 ОЗР --- Локација депоније: Ливада - Рајачки пут

 

19. јануар 2015. године

Име општине/места: Доњи Бранетићи; ГМ 106 - 2 ДБР --- Локација депоније: шума Кик ка Врнчанима

 

19. јануар 2015. године

Име општине/места: Калиманићи, ГМ 107 - 6 КАЛ --- Локација депоније: Паркинг

 

19. јануар 2015. године

Име општине/места: Рудник, ГМ 108 - 5 РУД --- Локација депоније: Корушац

 

19. јануар 2015. године

Име општине/места: Рудник; ГМ 109 - 6 РУД --- Локација депоније: Војковац

 

19. јануар 2015. године

Име општине/места: Мајдан; ГМ 110 - 1 МАЈ --- Локација депоније: Гушави поток

 

19. јануар 2015. године

Име општине/места: Прањани; ГМ 111 - 6 ПРА --- Локација депоније: Јеремића орница

 

19. јануар 2015. године

Име општине/места: Прањани; ГМ 112 - 7 ПРА --- Локација депоније: Галовића борје

 

19. јануар 2015. године

Име општине/места: Прањани; ГМ 113 - 8 ПРА --- Локација депоније: Мрамор-потес Томића косе

 

19. јануар 2015. године

Име општине/места: Леушићи; ГМ 114 - 2 ЛЕУ --- Локација депоније: Повито брдо

 

19. јануар 2015. године

Име општине/места: Прањани; ГМ 115 - 9 ПРА --- Локација депоније: Галовићи

 

19. јануар 2015. године

Име општине/места: Љутовница; ГМ 116 - 1 ЉУТ --- Локација депоније: Ђорђевићи

 

19. јануар 2015. године

Име општине/места: Јабланица; ГМ 117 - 1 ЈАБ --- Локација депоније: Јелисијевића воденица

 

19. јануар 2015. године

Име општине/места: Грабовица; ГМ 118 - 3 ГРА --- Локација депоније: Зеленац

 

19. јануар 2015. године

Име општине/места: Доња Врбава; ГМ 119 - 1 ДВР --- Локација депоније: Јоксића крш-потес Ћава

 

20. јануар 2015. године

Име општине/места: Доња Врбава; ГМ 120 - 1 ДВР --- Локација депоније: Долови

 

20. јануар 2015. године

Име општине/места: Доња Врбава; ГМ 121 - 2 ДВР --- Локација депоније: Весов гроб

 

20. јануар 2015. године

Име општине/места: Доња Врбава; ГМ 122 - 3 ДВР --- Локација депоније: Мокро поље

 

20. јануар 2015. године

Име општине/места: Бело поље; ГМ 123 - 1 БПО --- Локација депоније: Врановац

 

20. јануар 2015. године

Име општине/места: Бело поље; ГМ 124 - 2 БПО --- Локација депоније: Рајевићи

 

20. јануар 2015. године

Име општине/места: Tеочин; ГМ 125 - 1 ТЕО --- Локација депоније: Просеченица

 

20. јануар 2015. године

Име општине/места: Коштунићи; ГМ 126 - 2 КОШ --- Локација депоније: Равна Гора-потес Парлози

 

20. јануар 2015. године

Име општине/места: Теочин; ГМ 127 - 2 ТЕО --- Локација депоније: Кремен

 

20. јануар 2015. године

Име општине/места: Таково; ГМ 128 - 2 ТАК --- Локација депоније: Живанићи

 

20. јануар 2015. године

Име општине/места: Таково; ГМ 129 - 3 ТАК --- Локација депоније: Таковска главица

 

20. јануар 2015. године

Име општине/места: Шарани; ГМ 130 - 1 ШАР --- Локација депоније: Јоковића поток

 

20. јануар 2015. године

Име општине/места: Шарани; ГМ 131 - 2 ШАР --- Локација депоније: Савинац

 

20. јануар 2015. године

Име општине/места: Таково; ГМ 132 - 4 ТАК --- Локација депоније: Пендова кућа

 

20. јануар 2015. године

Име општине/места: Грабовица; ГМ 133 - 4 ГРА --- Локација депоније: Кејово брдо

 

20. јануар 2015. године

Име општине/места: Грабовица; ГМ 134 - 5 ГРА --- Локација депоније: Симанов крш

 

20. јануар 2015. године

Име општине/места: Враћевшница; ГМ 135 - 3 ВРА --- Локација депоније: Трска

 

20. јануар 2015. године

Име општине/места: Брђани; ГМ 136 - 4 БРЂ --- Локација депоније: Галово сокаче

 

20. јануар 2015. године

Име општине/места: Заграђе ; ГМ 137 - 3 ЗАГ --- Локација депоније: Риџинац 1

 

20. јануар 2015. године

Име општине/места: Заграђе; ГМ 138 - 4 ЗАГ --- Локација депоније: Риџинац 2

 

20. јануар 2015. године

Име општине/места: Заграђе, ГМ 139-5 ЗАГ - 4 ЗАГ --- Локација депоније: Риџинац 3

 

20. јануар 2015. године

Име општине/места: Брђани, ГМ 140-6 БРЂ --- Локација депоније: Генералова кривина

 

20. јануар 2015. године

Име општине/места: Брђани, ГМ 141-6 БРЂ --- Локација депоније: Велика кривина

 

20. јануар 2015. године

Име општине/места: Врнчани, ГМ 142-3 ВРН --- Локација депоније: Шума пре аутобуске станице

 

20. јануар 2015. године

Име општине/места: Велереч, ГМ 143-9 ВЕЛ --- Локација депоније: Мала викендица

 

20. јануар 2015. године

Име општине/места: Љутовница, ГМ 144-2 ЉУТ --- Локација депоније: Каменолом

 

20. јануар 2015. године

Име општине/места: Калиманићи, ГМ 145-7 КАЛ --- Локација депоније: Накучанска шума

 

20. јануар 2015. године

Име општине/места: Неваде, ГМ 146-4 НЕВ --- Локација депоније: Потес баре

 

20. јануар 2015. године

Име општине/места: Неваде, ГМ 147-5 НЕВ --- Локација депоније: Потес Американчева кућа

 

20. јануар 2015. године

Име општине/места: Брезовица, ГМ 148-2 БРЕ --- Локација депоније: Потес Јоцовића букве 1

 

20. јануар 2015. године

Име општине/места: Брезовица, ГМ 149-3 БРЕ --- Локација депоније: Потес Јоцовића букве 2

 

20. јануар 2015. године

Име општине/места: Доња Црнућа, ГМ 150-1 ДЦР --- Локација депоније: Милошевића јаруга

 

20. јануар 2015. године

Име општине/места: Доња Црнућа, ГМ 151-2 ДЦР --- Локација депоније: Ћелије, засеок Маринковац

 

20. јануар 2015. године

Име општине/места: Доња Црнућа, ГМ 152-3 ДЦР --- Локација депоније: Бреза

 

20. јануар 2015. године

Име општине/места: Доња Црнућа, ГМ 153-4 ДЦР --- Локација депоније: Прљуше

 

20. јануар 2015. године

Име општине/места: Накучани, ГМ 154-2 НАК --- Локација депоније: Гајовићи

 

20. јануар 2015. године

Име општине/места: Накучани, ГМ 155-3 НАК --- Локација депоније: Пејовац накучански

 

20. јануар 2015. године

Име општине/места: Врнчани, ГМ 165-4 ВРН --- Локација депоније: Пејовац врнчански

 

20. јануар 2015. године

Име општине/места: Врнчани, ГМ 157-5 ВРН --- Локација депоније: Жута бара

 

20. јануар 2015. године

Име општине/места: Врнчани, Велереч, ГМ 158-4 ВЕЛ --- Локација депоније: Криви поток

 

20. јануар 2015. године

Име општине/места: Горњи Милановац, ГМ 159-7 ГМЛ --- Локација депоније: Градско гробље улаз

 

20. јануар 2015. године

Име општине/места: Горњи Милановац, ГМ 168-8 ГМЛ --- Локација депоније: Ражаник

 

20. јануар 2015. године

Име општине/места: Заграђе, ГМ 161-6 ЗАГ --- Локација депоније: Дубока - Јефтићи

 

20. јануар 2015. године

Име општине/места: Бершићи, ГМ 162-1 БЕР --- Локација депоније: Галич 1

 

20. јануар 2015. године

Име општине/места: Срезојевци, ГМ 163-1 СРЕ --- Локација депоније: Галич 2

 

20. јануар 2015. године

Име општине/места: Срезојевци, ГМ 164-2 СРЕ --- Локација депоније: Галич 3

 

20. јануар 2015. године

Име општине/места: Семедраж, ГМ 165-4 СЕМ --- Локација депоније: Озића брдо

 

20. јануар 2015. године

Име општине/места: Брђани, ГМ 166-7 БРЂ --- Локација депоније: Такићи

 

20. јануар 2015. године

Име општине/места: Семедраж, ГМ 167-5 СЕМ --- Локација депоније: Вирине

 

24. фебруар 2015. године

Име општине/места: Горњи Милановац, ГМ 168-5 БРУ --- Локација депоније: Брусница, Бранково брдо

 

logo opstine gornji milanovac

Ћир    Lat    Eng


       
opstina gornji milanovac
 

Општина Горњи Милановац

Aдреса: Tаковска 2,

32300 Горњи Mилановац, Србија

Тел: +381 32 / 515 0050

Факс: +381 32 / 720 282

info@gornjimilanovac.rs
www.gornjimilanovac.rs

Усудити се, то је цена напретка!